Algemene Voorwaarden

Op vervoer van goederen over de weg zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam, zijn in te zien op onze website en worden je op verzoek toegezonden.

Algemene Vervoerscondities 2002

Aanvullende voorwaarden