Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden

 

1. Bezorging van pakket bij buren

Indien het pakket als gevolg van niet thuis zijn van geadresseerde niet bezorgd kan worden, kan DHL het pakket bij
de buren bezorgen. De geadresseerde ontvangt hiervan een kennisgeving in de brievenbus. Bij aflevering bij de
buren zullen de buren geacht worden het pakket namens de geadresseerde in ontvangst te hebben
genomen en te hebben aanvaard.

Indien voor de optie “Extra zekerheid” gekozen is, wordt uitsluitend aan de geadresseerde persoonlijk afgeleverd.

2. Bezorging van Small-pakket in brievenbus

Pakketten van het formaat ‘small’ kunnen door DHL in de brievenbus van de geadresseerde worden afgeleverd,
waarmee de geadresseerde geacht wordt het pakket in ontvangst te hebben genomen en te hebben aanvaard.
Indien voor de optie “Extra zekerheid” gekozen is, wordt uitsluitend aan de geadresseerde persoonlijk afgeleverd.

3. Geen restitutie bij onjuiste productkeuze (small blijkt regular te zijn)

Indien bij afgeven van het pakket op een DHL Parcelshop of anderszins door DHL wordt vastgesteld dat (de inhoud
van) het pakket niet voldoet aan de door DHL gestelde eisen, zal de vervoerovereenkomst van rechtswege zijn
ontbonden. De opdrachtgever is dan schadeplichtig, waarbij hij/zij DHL een schadevergoeding verschuldigd is die
minimaal gelijk is aan de overeengekomen vrachtprijs, zodat DHL, onverminderd haar overige rechten, de vrachtprijs
niet zal restitueren.

4. Geldigheid opdracht in geval van DHL Parcelshop naar huisadres of DHL Parcelshop

Je kunt je pakket aanbieden op een DHL Parcelshop tot 30 dagen na het invoeren van de opdracht. Daarna vervalt
de opdracht. Er vindt geen restitutie van de betaalde vrachtprijs plaats.